• Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
  • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
  • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
  • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
  • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
  • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
  • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
  • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
  • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken

ANBI

Het Lokaal fonds voor Barendrecht is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Daarmee zijn schenkingen en donaties onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen (particulieren) of winst (bedrijven). Voor particuliere schenkers wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen incidentele giften en periodieke giften.

Incidentele giften

Schenkt u eenmalig, dan is de aftrek gebonden aan een minimum en een maximum. Ten eerste is de gift pas aftrekbaar als het totaal van de giften hoger is dan 1% van uw drempelinkomen en hoger is dan € 60. Ten tweede kunt u per jaar maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekbaar schenken.

Periodieke giften

U kunt de bovengenoemde begrenzingen voorkomen door een zogeheten periodieke gift te doen. Via een schriftelijke overeenkomst met het Lokaal fonds voor Barendrecht zegt u toe gedurende vijf jaar een gift van een bepaalde omvang te doen. Door het vastleggen van de toezegging vervallen drempelinkomen en maximum bedrag voor de aftrek in uw belastingaangifte.

Bedrijfsmatige schenkingen

Uw donatie is volledig aftrekbaar als bedrijfskosten tot 50% van de fiscale winst en maximaal € 100.000.

Schenkingen kunt u overmaken op

rekeningnummer NL44 RABO 0306 3700 77.

Wilt u periodiek schenken of wilt u aan uw schenking bepaalde voorwaarden verbinden, dan verzoeken wij u om schriftelijk of via onze website contact met ons op te nemen om een en ander goed te regelen.

 

Algemene gegevens i.v.m. ANBI

Naam Lokaal fonds voor Barendrecht
Postadres Meidoorn 4, 2991 ZM BARENDRECHT
RSIN 855259619
KvK 63493330
Doel Het LfvB verleent steun aan concrete projecten die ten goede komen aan de Barendrechtse samenleving. Het richt zich met name op kleinschalige projecten waarin betrokkenheid en ontplooiing kernbegrippen zijn. Het belangrijkste doel van het fonds is het helpen ontwikkelen en helpen uitvoeren van projecten op het brede gebied van Educatie, Cultuur, Sport en Recreatie, Natuur en Milieu alsmede de Sociale- en Gezondheidszorg.

 

Onder documenten vindt u onder andere ons beleidsplan en jaarverslagen.

SNELMENU CONTACT OVERIGE INFORMATIE

 

 

 

Home

Projecten

Over het fonds

Lokaal fonds voor Barendrecht

Postadres: Meidoorn 4, 2991 ZM Barendrecht

info@lokaalfondsvoorbarendrecht.nl

Telefoonnummer: 06 - 408 608 97

Website: Hademax - Barendrecht

Fotografie: RS Fotografie

KvK: 63493330

RSIN: 855259619

Rekeningnummer: NL44 RABO 0306 3700 77