• Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
 • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
 • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
 • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
 • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
 • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
 • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
 • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken
 • Lokaal Fonds Barendrecht - Barendrecht steeds een beetje mooier maken

Het fonds

Het Lokaal fonds voor Barendrecht is eind 2015 opgericht door Tanja de Jonge. De doelstelling was ‘bevorderen van de samenhang en het welzijn voor groepen binnen de Barendrechtse samenleving.’ Mede onder Tanja’s bezielende leiding is het fonds uitgegroeid tot één van DE partijen in Barendrecht die bijdraagt aan prettig samen leven in Barendrecht. Onze pay-off is niet voor niets: Samen Barendrecht mooier maken. Wij geloven in samen, in de schouders er onder, in twee weten meer dan één, in elkaar steunen.

Door lokale krachten en kwaliteiten van mensen en organisaties samen te brengen, ondersteunen wij groepen om hun maatschappelijke doelen te realiseren. Omdat Barendrecht mooier en beter kan slaan wij bruggen tussen mensen en organisaties zodat zij hun maatschappelijke wensen kunnen realiseren.

Het Lokaal fonds voor Barendrecht is een particulier initiatief. Wij bieden ondersteuning aan concrete projecten die ten goede komen aan de Barendrechtse samenleving. We richten ons met name op kleinschalige projecten waarin betrokkenheid en ontplooiing kernbegrippen zijn. Ons belangrijkste doel  is het helpen ontwikkelen en helpen uitvoeren van projecten op het brede gebied van educatie, cultuur, sport en recreatie, natuur en milieu alsmede de sociale- en gezondheidszorg.

Het LfvB geeft in principe geen steun aan:

 • Instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling;
 • instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten,
 • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te financieren;
 • projecten die behoren tot de normale werkzaamheden,
 • projecten die reeds een aanvang hebben genomen of vlak voor de aanvang worden ingediend;
 • overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen;
 • individuen.

 

Het fonds doet dit door onder voorwaarden gelden beschikbaar te stellen aan organisaties die hiervoor een aanvraag indienen.

 

Algemene voorwaarden

SNELMENU CONTACT OVERIGE INFORMATIE

 

 

 

Home

Projecten

Over het fonds

Lokaal fonds voor Barendrecht

Postadres: Meidoorn 4, 2991 ZM Barendrecht

info@lokaalfondsvoorbarendrecht.nl

Telefoonnummer: 06 - 408 608 97

Website: Hademax - Barendrecht

Fotografie: RS Fotografie

KvK: 63493330

RSIN: 855259619

Rekeningnummer: NL44 RABO 0306 3700 77